Materiał Partnera

Czym się różni transport od spedycji?

Czym się różni transport od spedycji?

Jeśli nie wiesz czym jest branża TSL, to wyjaśniamy, że jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów – transport, spedycja i logistyki. Zajmuje się ona przewozem towarów na terenie kraju oraz w wymiarze międzynarodowym. Jej podstawowym zadaniem jest optymalizacja całego procesu przewozowego. Choć elementy logistyki transportu są ze sobą ściśle powiązane, to warto wiedzieć, czym różni się sam transport od spedycji?

Znaczenie branży TSL dla gospodarki

Zarówno transport, jak i spedycja oraz powiązana z nimi logistyka są ważnymi gałęziami gospodarki. Stanowią swoisty krwioobieg dóbr, który umożliwia przepływ surowców i produktów przemysłowych oraz rolniczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Jak wyjaśniają specjaliści firmy A&Z Transport-Logistyka z siedzibą w Stęszewie, która oferuje usługi transportowe, zarządzanie przewozem towarów wymaga skomplikowanych procedur, formalności i czynności, a także wysokich kompetencji osób zajmujących się organizacją transportu.

Czym jest spedycja towarów?

Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne świadczą kompleksowe usługi transportowe towarów. Organizują transport lądowy, lotniczy oraz fracht morski. Wszystkie te czynności wchodzą w kompetencje osób zajmujących się spedycją. Spedytor jest osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem zajmującym się przygotowaniem oraz logistyką transportu towarów i pobiera za tę usługę określoną w umowach należność. Załatwia wszystkie formalności związane z wysyłką towarów i organizacją przewozów, a także zajmuje się wystawianiem listów przewozowych, czyli formalnych dokumentów spedycyjnych. Warto zaznaczyć, że spedycja, jako odrębna działalność gospodarcza pojawiła się po wydzieleniu z handlu usługi niezależnej, jaką stał się transport.

Drogowy transport krajowy i międzynarodowy

Częścią całego procesu logistycznego jest transport towarów drogą lądową, morską lub powietrzną. Najbardziej rozwiniętą formą przewozu surowców i produktów, a szczególnie w Polsce jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Jest on ściśle powiązany ze wszystkimi działami gospodarki i na tyle ważny, że od jego sprawności zależy sukces gospodarczy większości podmiotów. Dlatego dla dobrych firm transportowych wysoki standard wykonywanych usług jest priorytetem. Kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo transportu oraz terminowe wykonywanie usług przewozowych. Dysponują specjalistycznymi pojazdami najczęściej o ładowności do 24 ton, a także umożliwiają transport ADR, czyli przedwóz towarów niebezpiecznych przez doświadczonych kierowców z regulowanymi przepisami uprawnieniami.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy